Kontakt oss

Hele Norges retursystem for treemballasje

Hele Norges retursystem for treemballasje

Treretur har ansvar for gjenvinning av treemballasje i Grønt Punkt Norge-systemet. Returselskapet ble etablert i 2021 og har ansvar for å rapportere tall på ombruk, reparasjon, materialgjenvinningsgrad og sporbarhet til miljømyndighetene. Treemballasje er blant annet trepaller (spesialpaller og engangspaller), kabeltromler, trebobiner, trekasser, karmer og avstivere rundt produkter.

Innsamling av
treemballasje

Treemballasje samles inn sammen med annet trevirke av både kommunale og private innsamlere. Innsamling og gjenvinning av blandet trevirke er et veletablert system, og emballasje utgjør rundt ti prosent. Retursystemet driftes derfor av aktørene i verdikjeden, mens Treretur sin hovedoppgave er å sikre riktig rapportering av emballasjemengdene til Miljødirektoratet.
Les mer om innsamling og gjenvinning av treemballasje

Ombruk

Den vanligste emballasjen i tre er tromler og paller. Dette er emballasje som er godt egnet for reparasjon og ombruk, og som det finnes gode løsninger for. 
Ta kontakt for mer informasjon om
ombruk og reparasjon

Gjenvinningstall

Myndighetene har satt krav om at 25 prosent av all treemballasje skal gjenvinnes fra 2025 og 30 prosent fra 2030. Treretur sine gjenvinningstall er basert på plukkanalyser i blandet trevirke-strøm hos alle aktører som har signert rapporteringsavtale med Treretur. Myndighetskravene til materialgjenvinning av treemballasje, kan også oppfylles ved reparasjon for ombruk. Dette er derfor en viktig del av rapporteringen. Treretur rapporterer årlig sine resultater til Miljødirektoratet. Denne rapporteringen skjer i april.
Se årets og tidligere gjenvinnningstall